El Bornet

Il·lustracions i disseny pels programes trimestrals d'activitats infantils.

Client: El Born CCM

Altres projectes