Ateneu Barcelonès 2019

Memòria anual i campanyes promocionals de l'Ateneu Barcelonès durant l'any 2019.

Disseny de la memòria anual de l'Ateneu Barcelonès, on des de fa dos anys, s'ha canviat completament el concepte, per fer una memòria més visual amb infografies que ajudin a entendre ràpidament tota la informació.

La gràfica de les infografies circulars l'hem utilitzat com a element comú per a la resta de peces de comunicació de l'Ateneu.

Altres projectes